Kelionės prisiminimais džiaugiasi Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai...

Kelionės prisiminimais džiaugiasi Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai
Prisiminimai Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų iš vakar vykusios kelionės ....
 
Su rytmečio saule išvykome iš Lietuvos link Suvalkų krašto. Aplankėme Vygrių kamaldulių vienuolyną. Kadaise šiuose kraštuose mėgo medžioti Vytautas Didysis, Jogaila ir Žygimantas Augustas. Pasivaikščiojimo po vienuolyną metu apžiūrėjome vienuolyno eremitoriumą, uždarą kamaldulių namelių kompleksą, o nuo varpinės bokšto pasigrožėjome Vygrių ežero panorama.
 
Keliavome iki Seinų, kur tebestovi dominikonų vienuolynas, ilgus dešimtmečius tarnavęs kaip Seinų seminarija. Kaip tik čia mokėsi Vincas Mykolaitis – Putinas, dirbo ir amžinajam poilsiui atgulė vyskupas ir poetas Antanas Baranauskas.
 
Paskutinis mūsų kelionės taškas - karališkasis kurortas Augustovas, įsikūręs trijų ežerų apsuptyje, todėl dar vadinamas „Šiaurės Venecija“. Čia laukė smagus plaukimas laivu garsiuoju Augustovo kanalu, suprojektuotu ir pastatytu dar XIX a., ir ežerais link salelės, kurioje stovi maža koplytėlė. Tai piligrimų lankoma vieta, garsėjanti Dievo Motinos Marijos šventuoju šaltiniu ir popiežiaus Jono Pauliaus II paminklu.
Informacija atnaujinta: 2022-07-14 15:43