Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Printer Friendly, PDF & Email

Nuo 2013-11-19  prie VšĮ Lazdijų švietimo centro įsteigtas Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas (toliau - TAU). TAU - savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti vyresnio amžiaus žmones, neturinti juridinio asmens statuso ir veikianti švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose srityse. Nuo 2016 m. TAU pradėjo savo veiklą Veisiejuose, nuo 2023 m. TAU veikia ir Seirijuose.

 

TAU tikslai ir uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms mokytis bendraujant ir bendradarbiaujant, skleisti profesinės, kultūrinės bei visuomeninės veiklos patirtį;
  • Skatinti prasmingą skirtingų kartų žmonių bendravimą;
  • Bendrauti su kitomis draugijomis, bendrijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
  • Skatinti vyresnio amžiaus žmones aktyviam fiziniam ir dvasiniam gyvenimui, kelti žinių bei kultūros lygį.

 

 2023 m. mokslo metus baigė  192  dalyviai: 95 Lazdijuose, 43 Veisiejuose ir 54 Seirijuose. Švietimo centras neapsiriboja vien akademinių užsiėmimų organizavimu TAU klausytojams. Organizuojami įvairūs praktiniai užsiėmimai (menų kūrybinės dirbtuvės, IT gebėjimų tobulinimas, fizinio aktyvumo praktinės veiklos, dainų ansamblio veikla ir pan.) bei klausytojų laisvalaikio organizavimas (kelionės į kultūrinius renginius kituose miestuose, edukacinės išvykos, saviveikla, vakaronės ir pan.)

Daugiau informacijos apie Trečiojo amžiaus universiteto veiklą galite gauti atvykę  adresu Seinų g. 1, Lazdijai, arba paskambinę telefonu Nr. 8-318 51779.

 

Informacija atnaujinta: 2023-06-09 08:35