Kvalifikacijos tobulinimas

Printer Friendly, PDF & Email

Teikiame tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugas įvairioms profesinėms grupėms. (Siūlomų programų sąrašas čia)

Teikiame kvalifikacijos tobulinimo pagalbą pedagoginiams darbuotojams, mokykloms: tiriame pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, rengiame kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuojame kvalifikacijos tobulinimo renginius ir kt.

Teikiame metodinę pagalbą: organizuojame  ir koordinuojame pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą Lazdijų rajono savivaldybėje, bendradarbiaujame diegiant metodines naujoves, kaupiame metodinę literatūrą, sudarome sąlygas ja naudotis ir kt.

Teikiame informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje.

Lazdijų švietimo centras autorizuotas kaip Įgaliotasis ECDL testavimo centras. Pasirašyta Autorizavimo sutartis su VšĮ “Informacinių technologijų institutas”. Organizuojame kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą kursus ir ECDL testų laikymą.

Nuo 2011 m. Centras įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-03-15 įsakymas Nr. 1V-201). Valstybės tarnybos departamente įregistruotos  Centro parengtos valsybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programos. Rengiame programas pagal individulius valstybės tarnautojų mokymų poreikius.

 

Informacija atnaujinta: 2023-06-09 11:50