Pedagoginė psichologinė pagalba

Printer Friendly, PDF & Email

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 

Švietimo pagalbos specialistai teikia visapusišką švietimo pagalbą ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams bei mokyklų vadovams.

 

Teikiamos paslaugos:

ĮVERTINIMAS

 kompleksinis pedagoginis psichologinis vaikų įvertinimas

 ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas

 gabių vaikų įvertinimas

 vaikų mokyklinio brandumo įvertinimas

 

KONSULTAVIMAS

  psichologinės konsultacijos (individualios, šeimos)

 specialiojo pedagogo, logopedo konsultacijos (tėvams, specialistams, mokytojams)

 karjeros ir profesinis konsultavimas

 

PAGALBA

 specialioji pedagoginė pagalba įveikiant mokymosi sunkumus

 logopedinė pagalba (kalbos ir kalbėjimo)

 socialinė pedagoginė pagalba (socialinių įgūdžių ugdymas)

 

ŠVIETIMAS

 šviečiamoji veikla (paskaitos, seminarai, mokymai, grupių vedimas)

 prevencinė veikla (rūkymo, alkoholio, narkotikų vartojimo, patyčių prevencija)

 

Adresas: Dzūkų g. 1, Lazdijai, telefonas: +370 640 47912

Informacija atnaujinta: 2024-02-28 11:31