Informacija dėl švietimo pagalbos teikimo

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, dėl švietimo pagalbos teikimo, informuojame, kad VšĮ Lazdijų švietimo centro švietimo pagalbos specialistai švietimo pagalbą teikia pasitelkiant įstaigai ir klientams prieinamas elektroninio ryšio priemones (pvz. konsultacijas telefonu, el. paštu, video konsultacijas ir kt.), prieš tai suderinus su klientu. 

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMAS

 • Mokinių įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) nustatymo, karantino metu nevykdomas.
 • Jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi ankstesnio vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas SUP vertinimo pakartojimas, pratęsiamas ankstesnio vertinimo dokumentų galiojimas iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir mėnesį po draudimų pabaigos, jeigu mokykla parengia ir pristato Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentus VšĮ Lazdijų švietimo centrui.
 • Pakartotinis ir pirminis vertinimas bus atliekamas pasibaigus karantinui, suderinus su švietimo įstaigomis ir nustačius vertinimo eiliškumą.

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS

Švietimo pagalbos specialistai nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu, skype, Messenger, Zoom ir kt.):

1. konsultuoja pedagoginiais psichologiniais klausimais:

 • mokinius (vaikus);
 • tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • pedagogus ir kt.

2. teikia metodinę pagalbą:

 • ugdymo įstaigų administracijai;
 • pedagogams;
 • Vaiko gerovės komisijoms;
 • švietimo pagalbos specialistams;
 • mokytojų padėjėjams ir kt.

 

Psichologių konsultacijos:

Daiva Česnulevičienė – tel. 8 687 56773, el. p. daiva.cesnuleviciene@svietimocentras.lt

Roma Žalimienė – tel. 8 614 66519, el. p. roma.zalimiene@svietimocentras.lt

Logopedės konsultacijos -  Žaneta Burbulevičienė tel. 8 675 37824, el. p. zaneta.burbuleviciene@svietimocentras.lt

Specialiosios pedagogės konsultacijos - Asta Panebažienė tel. 8 674 23306, el. p. asta.panebaziene@svietimocentras.lt

Socialinės pedagogės konsultacijos - Judita Dzevyžienė tel. 8 693 85719, el. p. judita.dzevyziene@svietimocentras.lt