Kviečiame dalyvauti projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ veiklose

.

VšĮ Lazdijų švietimo centras prisideda prie Lazdijų rajono savivaldybės projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr.HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 uždavinio „Prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų“ įgyvendinimo.

Įgyvendinant veiklas bus siekiama gyvenamąją vietą Lazdijų rajono savivaldybėje registravusiems Ukrainos piliečiams padėti įsilieti į vietos bendruomenės gyvenimą,   supažindinti su Lietuvos Respublikos informacine sistema, skatinti, kad išdrįstų leisti savo vaikus į ugdymą įstaigas, patys mokytųsi lietuvių kalbos ir aktyviai gebėtų dalyvauti darbo paieškose bei lengviau integruotųsi į valstybės politinį, socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

 

Nuo 2023 m. birželio iki 2024 m. kovo mėnesio bus vykdomos šios veiklos:

1. Veikla, skirta vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti:

  1.1. Edukaciniai užsiėmimai ir kitos laisvalaikio užimtumo veiklos.

  1.2. Dienos stovykla.

  1.3. Kultūrinė išvyka, skirta susipažinti su vietos kultūra ir vertybėmis.

2. Veikla, skirta užsieniečių socialinei-kultūrinei ir pilietinei integracijai užtikrinti per visuomenės pažinimą (kursai).

3. Lietuvių kalbos mokymai.

Veiklos bus vykdomos VšĮ Lazdijų švietimo centro Veisiejų šeimos centre adresu: Ateities g. 6, Veisiejai

Kontaktinė informacija  Rasa Rutkauskienė  Tel. Nr. +37061244550, el. paštas rasa.rutkauskiene@svietimocentras.lt

viešinimas

 

Informacija atnaujinta: 2023-06-21 20:03