Kvietimas nemokamai tobulinti mokytojų skaitmenines kompetencijas

.

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina projektą Nr. ŠMSM-V-004-0001 „Skaitmeninė
švietimo transformacija („EdTech“)“ (toliau – Projektas), kuris suplanuotas Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos 2022 m. balandžio
11 d. (Nr. V-516) 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonėje Nr. 12-003-03-01-02.
Projekto tikslas – pasitelkiant švietimo technologijas ir naujoves (inovacijas), didinti
švietimo sistemos efektyvumą ir mokymosi rezultatų kokybę.

Siekiant stiprinti ir tobulinti Lietuvos mokytojų skaitmenines kompetencijas Nacionalinės
švietimo agentūros vykdomas Projektas kviečia  mokytojus įgyti šiomis
dienomis itin svarbių įgūdžių – tobulinti savo skaitmenines kompetencijas. Visiems Lietuvos
mokytojams siūlome išskirtinę galimybę nemokamai lankyti profesionalius nuotolinius mokymus,
finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis.

Mokymų trukmė - 40 akademinių valandų.
Kvalifikacijos tobulinimo mokymai yra:
1. Patogūs. Kompiuterinio raštingumo mokymai vyks patogioje nuotolinėje platformoje: po
pamokų ar kitu mokytojo pasirinktu laiku. Tad mokymai yra lankstūs – jie tiks net itin užimtiems
mokytojams ir nesukels iššūkių švietimo įstaigų vadovams organizuojant ugdymo procesą.
2. Praktiški. Mokytojai pamokose galės iš karto pritaikyti įgytas žinias, o mokymuose
gautas užduotis išbandys pamokų metu kartu su savo mokiniais. Taip jie ne tik matys savo mokinių
reakcijas, bet ir sudomins mokinius naujais, įtraukiais metodais.
3. Atitinkantys ugdymo pakopas. Bus siūlomos dvi patraukliai parengtos mokymų
programos: pirmoji – priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, antroji – pagrindinio ir
vidurinio ugdymo mokytojams. Programos atliepia reikalingiausias žinias, kaip mokytojui lengvai
naudotis technologijomis mokyklos kasdienybėje.
4. Individualūs. Mokymų platformoje mokytojams bus sudarytos galimybės prieš mokymus
įsivertinti savo individualų skaitmeninių kompetencijų lygį, o po to stebėti, kaip vyksta asmeninė
pažanga.
5. Oficialūs. Mokomoji medžiaga remiasi moderniausia Europos piliečių skaitmeninių
kompetencijų sistema „DigComp“, kuri leidžia mokytojams matyti savo tobulėjimo kreivę. Baigę
mokymus mokytojai gaus tai liudijantį pažymėjimą – oficialų sertifikatą, žymintį įgytą
kompetencijų lygį.

Per dvejus metus Projektas apmokys ne mažiau kaip 2 200 Lietuvos mokytojų.
Maloniai kviečiame aktyviai registruotis įmokymus!

Išankstinė mokytojų registracija į mokymus čia: https://forms.office.com/r/sS2ZrDp80m
Kilus klausimams kreiptis į projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“
skaitmeninių kompetencijų programos specialistę Ritą Losevič (el. p. rita.losevic@nsa.smm.lt).

 

NŠA informacija

 

Informacija atnaujinta: 2022-10-20 08:35