Lazdijų švietimo centre pradėjo dirbti karjeros specialistai

.

 

Norime pranešti, kad Lazdijų švietimo centre jau pradėjo dirbti karjeros specialistai, kurie teikia ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas Lazdijų rajono mokyklose.

Karjeros specialistai padės mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes grupinių ir individualių konsultacijų metu, ugdyti mokinių karjeros kompetencijas – asmenybės pažinimą, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą, studijų krypties pasirinkimą.

Karjeros specialistai teiks informaciją apie mokymosi galimybes,  konsultuos mokymosi studijų programos pasirinkimo klausimais, supažindins su darbo ieška ir įrankiais. Mokiniams bus organizuojamas darbo veiklos stebėjimas, praktinė veikla ir mokymas įmonėse, įstaigose arba virtualiojoje erdvėje, įgytos patirties aptarimas ir kita veikla (savanorystė, projektinė veikla, verslumą ugdantys užsiėmimai, kt.).

 

Karjeros specialistų kontaktai:

Rasa Jušinskienė, tel. nr. +370 614 53110

Irma Kunsevičienė, tel. nr. +370 615 95869

Informacija atnaujinta: 2022-10-19 09:44