Profesinis veiklinimas Marijampoės profesinio rengimo centre

Integruota technologijų, gyvenimo įgūdžių ir profesinio veiklinimo pamoka

2023 m. spalio 25 d.  Marijampolės PRC lankėsi Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Aštriosios Kirsnos pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai kartu su VšĮ Lazdijų švietimo centro karjeros specialiste Rasa Jušinskiene ir mokytoja Egle Smirnoviene. Mokiniai susipažino su centro profesijomis ir galėjo jas išbandyti praktiškai.

 

Informacija atnaujinta: 2023-10-31 14:40