Siūlome darbą švietimo pagalbos specialistui

sv

Siūlome darbą švietimo pagalbos specialistui (darbo vieta Veisiejuose)

(PA koeficientas 9,00)

Darbo pobūdis:

 • organizuoja švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims;
 • organizuoja veiklas, teikiant psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę, konsultacinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, šeimoms, pedagoginiams darbuotojams ir kitoms socialinėms grupėms;
 • organizuoja užsiėmimus multisensoriniame kambaryje asmenims, turintiems raidos ir elgesio sutrikimų.
 • organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo individualias ir grupines pratybas;
 • bendradarbiauja su kitais Lazdijų rajono savivaldybėje dirbančiais švietimo pagalbos specialistais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, sudarant užsiėmimų programas;
 • rengia ir naudoja ugdymo priemones, skirtas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikimų lavinimui; 
 • rengia projektus ir dalyvauja projektinėje veikloje;

Reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis edukologijos krypties universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
 • išmanyti švietimo pagalbos teikimo metodus ir juos taikyti organizuojant veiklas;
 • išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus bei kitus asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą reglamentuojančius dokumentus ir gebėti juos taikyti praktikoje.
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ kompiuterio programiniu paketu.

 

Darbo vieta – Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų r. sav.

Dokumentus – gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją – siųsti el. paštu egle.macioniene@svietimocentras.lt iki 2022 m. birželio 15 d. imtinai.

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Daugiau informacijos tel. 8 650 82858

 

Informacija atnaujinta: 2022-06-07 11:58