Naujienos

Stabdomos Ankstyvosios intervencijos programos veiklos

2020-11-10 09:04

   Remiantis 2020 metų lapkričio 4 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl karantino Lietuvos teritorijoje paskelbimo (Nr. 1226) laikinai stabdomos Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimai. 

   Pasikeitus situacijai, informacija dėl Akstyvosios intervencijos programos užsiėmimų bus atnaujinta.

Raktažodžiai: 

"GYVENIMAS AUDROJE"

2020-10-20 13:29

Ar esate keliavę plačiuose vandenynuose audros metu? Trečiojo amžiaus universiteto studentai jau „keliavo“ spalio 14 d. su tūkstantmečio Odisėjos XI etapo jachtos „Ambersail” kapitonu, lektoriumi, koučeriu, krizių valdymo konsultantu Paulium Egidijum Kovu. Už gerų emocijų antplūdį, neeilinę paskaitą, dalyviai lektoriui dėkojo atsistoję garsiais plojimais.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai