Duomenys apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo eigą

Printer Friendly, PDF & Email
Eil.Nr.
Adresas
Pastabos
1.
Seinų g. 3, Lazdijai
Pasirašyta darbų sutartis su UAB "CONER". Vykdomi projektavimo darbai. 
2.
Kailinių g. 7, Kailinių k., Veisiejų sen.
Vykdomi statybos darbai. 
3.
Vilties g. 20, Veisiejai
Vykdomos užbaigimo procedūros. 
4. Radvilų g. 31, Veisiejai Vykdomos užbaigimo procedūros. 
  Kailinių g. 3, Kailinių k., Veisiejų sen. Vyksta valstybės paramos sutarties pasirašymas su APVA.
  Kauno g. 11, Lazdijai Renovacijai nepritarta. Projekto įgyvendinimas nutrauktas. 
  Kauno g. 13, Lazdijai Renovacijai nepritarta. Projekto įgyvendinimas nutrauktas. 
  Vytauto g. 4, Lazdijai Vyksta valstybės paramos sutarties pasirašymas su APVA.

 

Pagrindiniai renovacijos etapai:

 • Daugiabučio namo atnaujinimo inicijavimas
 • Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo organizavimas
 • Investicijų plano rengimas
 • Viešas investicijų plano aptarimas
 • Suderinto investicijų plano tvirtinimas susirinkime
 • Investicijų plano derinimas su APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra)
 • Paraiška bankui dėl kreditavimo (dokumentų teikimas)
 • Banko preliminarus sprendimas
 • Techninio projekto pirkimas / Rangos darbų pirkimas (Skirtingais atvejais gali būti perkama kartu arba atskirai) 
 • Rangovo tikrinimas Banke
 • Banko raštiškas įsipareigojimas finansuoti
 • APVA tvirtinamas rangos darbų pirkimas
 • Kreditavimo sutarties pasirašymas
 • Techninės priežiūros pirkimas
 • Daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendinimas
 • Kredito lėšų išmokėjimas
 • Daugiabučio namo sertifikavimas/užbaigimas
 • Kreipimasis dėl valstybės paramos
 • Valstybės paramos gavimas
 • Palūkanų ir kredito mokėjimas

Duomenys apie įgyvendintus projektus

 

 

Informacija atnaujinta: 2023-09-18 16:32