Naujienos

Kviečiame į nemokamus mokymus "Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra"

2020-06-18 15:20

Kviečiame į nemokamus mokymus "Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra"
Kada? liepos 8 d. nuo 9.00 iki 18.00 val.
Kur? Turizmo informaciniame centre, Janaslavo k. 10, Lazdijų r. sav.
Mokymai finansuojami Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Informacija apie vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą

2020-05-20 13:15

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-11  Nr. SR-2206 rekomendacijomis  “Dėl ugdymo organizavimo 2019-2020 mokslo metais”, VšĮ Lazdijų švietimo centro švietimo pagalbos specialistai nusistato vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo prioritetus ir preliminarius vertinimo grafikus, pirmenybę teikiant pirminiam ankstyvajam (ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus)  vaikų vertinimui ir iki š. m. kovo 13 dienos užregistruotiems vertinimui mokiniams.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai