Veikla

Printer Friendly, PDF & Email

LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO CREDO„TOBULĖJIMUI RIBŲ NĖRA...“Centras organizuoja savo veiklą skatindamas ir diegdamas edukacines naujoves,  padedančias tobulinti profesinį meistriškumą.CENTRO MISIJAKurti ir įgyvendinti mokymosi aplinkas, skirtas ugdymo institucijų ir kitų profesijų darbuotojų kompetencijų tobulinimui.CENTRO VIZIJATapti modernia švietimo institucija, gebančia kurti pavyzdines mokymosi aplinkas ir besimokančios organizacijos kultūrą.

Informacija atnaujinta: 2014-11-14 15:43