Naujienos

Virtualūs SETI susitikimai arba „įsivaizduokime mokyklą iš naujo“

2020-04-03 09:29

Kovo 27 dieną, 21 val. Lietuvos laiku vyko nuotolinis susitikimas su SETI (”Sejny English Teacher Initiative”, liet. SAMI – Seinų anglų k. mokytojų iniciatyva). Trys anglų kalbos mokytojos Onutė Subačienė (Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija), Rita Babarskaitė (Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija) ir šių eilučių autorė (Krosnos mokykla) virtualiai susitiko su savo kolegomis Lenkijoje.

Informacija dėl švietimo pagalbos teikimo

2020-03-18 13:01

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, dėl švietimo pagalbos teikimo, informuojame, kad jei mokymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu, esant poreikiui VšĮ Lazdijų švietimo centro švietimo pagalbos specialistai švietimo pagalbą teiks pasitelkiant įstaigai ir klientams prieinamas elektroninio ryšio priemones (pvz. konsultacijas telefonu, el. paštu, video konsultacijas), prieš tai suderinus su klientu.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai