Naujienos

Atšaukiami renginiai

2020-03-12 19:57

Informuojame, kad Lazdijų švietimo centras nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. atšaukia suplanuotus renginius ir kitas veiklas. Šiuo laikotarpiu nevyks kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams, atšaukiamos pedagoginės ir psichologinės konsultacijos bei mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas. Taip pat stabdoma Trečiojo amžiaus universiteto veikla, nevyks paskaitos bei užsiėmimai.

Pokyčių algoritmai Lenkijos ir Lietuvos mokykloms

2020-03-04 09:01

Vasario 24 dieną Seinų kultūros centre vyko susitikimas su švietimo lydere, pokyčių eksperte, motyvuojančia oratore, pedagoge, tarptautinių programų nare, Lenkijos Wiosna Edukacji (liet. Švietimo pavasaris) judėjimo iniciatore, programos „Novatorių mokykla“ kūrėja ir vykdytoja Oktawia Gorzeńska. Lenkijoje ji dar žinoma kaip lyderiaujanti mokykloje vykstančių pokyčių advokatė.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai